fa-IRen-US
  218 34 860 021  

برگزاری کارگاه "دانش بنیان شدن شرکت، فرصت ها و تجارب" توسط شرکت طنین پرداز پاسارگاد در رویداد اینوتک سلامت

 کارگاه "دانش بنیان شدن شرکت، فرصت ها و تجارب" توسط شرکت طنین پرداز پاسارگاد در رویداد اینوتک سلامت برگزار گردید

این کارگاه در تاریخ 4 تیر 1396 توسط سرکار خانم مهندس پورحیدر ایراد شد.

این کارگاه با استقبال و حضور جمعی از علاقه مندان به این حوضه ارائه شد

 

Return