fa-IRen-US
  218 34 860 021  

دریافت پروانه ساخت دستگاه استیمولاتور الکتریکی شنوایی ساخت شرکت طنین پرداز

 

پروانه ساخت دستگاه استیمولاتور الکتریکی شنوایی  ساخت شرکت طنین پرداز ساخت شرکت طنین پرداز با موفقیت دریافت شد.

.این نتیجه حاصل کار تیمی متخصصان و مدیران شرکت طنین پرداز است 

دستگاه مذکور جهت انجام تست TPST (Transtympanic Promontory Stimulation Test) برای بیماران کاشت حلزون شنوایی مورد استفاده قرار می­ گیرد. این تست برای بیماران بزرگسال پیش از عمل جراحی جهت اطمینان از صحت عملکرد اعصاب شنوایی و سیستم شنوایی مرکزی انجام می­گیرد که بدین ترتیب می ­توان از هدر رفت منابع درمانی پیش از جراحی ممانعت بعمل آورد. 

Return