fa-IRen-US
  218 34 860 021  

حضور شرکت طنین پرداز در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

شرکت طنین پرداز پاسارگاد در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران شرکت نمود.

ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران سوم تا ششم دی‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

لینک محصول طنین در سایت نمایشگاه:

http://iranlabexpo.ir/index.php?ctrl=products&actn=view&id=40369&lang=1

Return