fa-IRen-US
  218 34 860 021  
  218 34 860 021  

برگزاری کارگاه مقدماتی نرم افزارمتلب برای اهداف حوزه سلامت

کارگاه مقدماتی نرم افزار MATLAB در دانشگده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 11 اسفند برگزار گردید.در این کارگاه افراد مختلفی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  رشته های شنوایی شناسی و فیزیوتراپی گفتار درمانی حضور یافتند.بررسی چشم انداز های متصور در کاربرد فناوری های نوین در حوزه سلامت ، آشنایی با ابزار های مهندسی در این حوزه ، دانش پردازش سیگنال و آشنایی با محیط نرم افزار و عملکرد آن در حوزه توانبخشی از عناوین مطرح شده در این کارگاه بود.

لینک خبر :

www.rehab.tums.ac.ir

Return