fa-IRen-US
  218 34 860 021  
Enter Title

خبرنامه طنین شماره 3  (فروردین 1396)

در این شماره میخوانیم
- نرم افزار تشخیص اختلالات شنوایی

- اضافه کردن فرکانس های بالاتر به آزمون های استاندارد برای بهبود تشخیص اختلالات شنوایی

- سیر و محافظت در برابر اختلالات شنوایی ناشی ازآنتی بیوتیک

- کاشت حلزون شنوایی برای دو گوش 

- آنزیم کلیدی در ناشنوایی

- میکروفن راه دور معرفی شده توسط Widex

- کاشت حلزون ترکیبی 


 دانلود از طریق کد QR

جهت دریافت روی تصویر کلیک نمایید