fa-IRen-US
  218 34 860 021  
Enter Title

شرکت دانش بنیان طنین پرداز پاسارگاد به عنوان یک شرکت پیشرو در عرصه آموزشی فعالیت می‌کند و همواره تلاش دارد خدمات آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت فنی و تخصصی خود را ارائه نماید. در این راستا واحد آموزش شرکت با اتکا به توانمندی نیروهای موجود اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی نموده ‌است.   دوره‌های که توسط شرکت طنین پرداز پاسارگاد برگزار می شود به شرح زیر است.