fa-IRen-US
  218 34 860 021  
Enter Title

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، تبیین مفاهیم مهندسی برای محققین حوزه‌های بالینی است. ثبت سیگنال، نحوه الکترود گذاری، مفهوم نرخ نمونه برداری و ADC مناسب، حذف نویز، استخراج ویژگی و .... از جمله مواردی است که در این دوره به آنها پرداخته می‌شود.