افت شنوایی به معنی کاهش توانایی درک صداهااست، ودر حقیقت جزء ناتوانیهایی محسوب میشود که هرگز به چشم دیده نمی شود ولی به عنوان معلولیتی شدید به حساب میآید.  شیوع کمشنوایی تقریباً 28 برابر شیوع فنیل کتنوری، 8 برابر هایپوتیرئیدیسم، 5 برابر سیستیک فیبروزیس، و 20 برابر هموگلوبنیوپاتی می‌باشد  از این رو، این مشکل به عنوان شایع‌ترین نقص های مادرزادی در نوزادان محسوب می‌شود.

كودكان داراي افت شنوايي كه زودتر از سن شش ماهگي شناسايي شده اند، داراي گسترش لغات بسيار بهتري نسبت به كودكاني هستند كه تشخيص افت شنوايي بعد از سن شش ماهگي داشته اند.اگر نوزاد يا کودک مبتلا به کم شنوايي باشد و براي تشخيص ، درمان و توانبخشي آن دير اقدام شود، پس از گذشت زمان کمي به عوارض ناشي از کم شنوايي نيز مبتلا مي­شود. غربالگري شنوايي فرايندي لازم ، مقرون به صرفه و جهاني است كه جهت كشف وتشخیص زودهنگام كم شنوايي نوزادان درتمام دنيا در بدو تولد براي تمامي نوزادان متولد شده انجام مي شود كه دراين روند، نوزادان پس از انجام تستهاي شنوايي به دو گروه " ارجاع" و" قبول" طبقه بندي مي شوند.

در کشف کم شنوایی نوزادان, معیارهای فیزیولوژیک و الكتروفيزيولوژيك استفاده مي شود كه تست گسیل های اتواکوستیک يا OAE و تست پاسخ های شنیداری ساقه مغز (ABR)از آنجمله هستند. هر دو فن آوری OAE و ABR، در غربالگری شنوایی نوزادان كاربردي، موفق و با حساسيت بالا هستند. این تستها علیرغم کارامدی ،هزینه بر و نیازمند فرد متخصص هستند. علاوه بر این در ايران حداقل به 175 دستگاه شنوايي سنجي در كشور نياز است تا بتوان پوشش 50 درصدي غربالگري ناشنوايي را در كشور داشت در حاليكه تعدادبه مراتب کمتری  از ابن دستگاه در كشور وجود دارد.

از آنجا که در غربالگری هدف تشخیص نهایی بیماری نیست و انتساب یکی از دو گزینه "قبول" و ارجاع می­باشد، یافتن راهکارهای جایگزین کم هزینه تر، مطلوب تلقی خواهد شد.

کودک پیش از این که بتواند از طریق زبان و گفتار ارتباط بر قرار کند، از طریق صدا سازی ارتباط برقرار می سازد. گریه یکی از راههای برقراری ارتباط کودک با اطرافیان می باشد. اين اولين تجربه ايجاد صدا  است كه توسط تحركات حنجره اي و دهاني بعلاوه توانايي شنيدن، يك فيدبك شنوايي ايجاد مي شود كه خيلي سريع  براي  توليد واج ها بكار مي رود.

 دراین پژوهش با استفاده از دانش پردازش سیگنال و اخذ سیگنال گریه نوزاد/ شیرخوار پس ازمشخص کردن جنبه های مختلف صدا سازی گریه نوزادان و شیرخواران، بسته نرم افزاری برای تمایز موارد طبیعی و دارای نارسایی شنوایی ارائه شده است که در غربالگری شنوایی نوزادان قابل استفاده خواهد بود.