fa-IRen-US
  218 34 860 021  
Enter Title

دستگاه تحریک الکتریکی عمومی برنامه پذیر قادر به تولید جریان الکتریکی با شکل موج های سینوسی، مربعی، مثلثی و تلفیقی از این شکل موج ها می باشد از این رو قادر است در حیطه های زیر و در نظر داشتن امپدانس موثر (بین 5 کیلو تا 15 کیلو اهم) جریان مورد نظر  را برای تشخیص و تسکین به سیستم های بیولوژیک اعمال کند.

  • تست تحریک وراپوستی پرومونتوری 
  • بکارگیری تحقیقاتی در حوزه وزوز شنوایی
  • قابلیت استفاده در ثبت پاسخ ساقه مغز  الکتریکی (EABR)

 دستگاه مذکور دارای دو بخش سخت افزار و نرم افزار است. واسط کاربری نرم افزار است که روی رایانه نصب شده و فضایی را در پیش روی کاربر قرار می دهد که کاربر می تواندعملیات ایجاد و هدایت یک تحریک الکتریکی موفق را به آسانی با استفاده از منوهای نرم افزاری انجام دهد. داده ها از طریق پورت سریال و شبکه به سخت افزار منتقل شده و در نهایت تحریک از طریق یک الکتروید فعال که داخل مجرای شنوایی قرار گرفته و یک الکترود غیر فعال که میتواند بر روی ماستوئید یا پیشانی قرار گیرد، صورت پذیرد.

کلاس خطر : B