fa-IRen-US
  218 34 860 021  
Enter Title

هدف نهایی این پروژه طراحی نرم افزار کاربردی است که بتواند با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن ، شنوا یا ناشنوا بودن فرزندان شما را پاسخ دهد. در دسترس بودن این نرم افزار و قابلیت اجرای آن در گوشی های هوشمند ، در کنار بالا بودن میزان اعتماد به نتایج نرم افزار از جمله مزایای این اپلیکیشن می باشد.