برگزاری کارگاه مقدماتی نرم افزارمتلب برای اهداف حوزه سلامت

برگزاری کارگاه مقدماتی نرم افزارمتلب برای اهداف حوزه سلامت

کارگاه مقدماتی نرم افزار MATLAB در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 11 اسفند برگزار گردید.در این کارگاه افراد مختلفی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  رشته های شنوایی شناسی و فیزیوتراپی گفتار درمانی حضور یافتند. بررسی چشم اندازهای متصور در کاربرد فناوری های نوین در حوزه سلامت، آشنایی با ابزار های مهندسی در این حوزه، دانش پردازش سیگنال و آشنایی با محیط نرم افزار و عملکرد آن در حوزه توانبخشی از عناوین مطرح شده در این کارگاه بود.

لینک خبر :

www.rehab.tums.ac.ir