مفاهیم مهندسی در حوزه سلامت

مفاهیم مهندسی در حوزه سلامت

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، تبیین مفاهیم مهندسی برای محققین حوزه‌های بالینی است. ثبت سیگنال، نحوه الکترود گذاری، مفهوم نرخ نمونه برداری و ADC

مناسب، حذف نویز، استخراج ویژگی و …. از جمله مواردی است که در این دوره به آنها پرداخته می‌شود.