نرم افزار غربالگری ناشنوایی با استفاده از سیگنال گریه

نرم افزار غربالگری ناشنوایی با استفاده از سیگنال گریه

هدف نهایی این پروژه طراحی نرم افزار کاربردی است که بتواند با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن ، شنوا یا ناشنوا بودن فرزندان شما را پاسخ دهد. در دسترس بودن این نرم افزار و قابلیت اجرای آن در گوشی های هوشمند ، در کنار بالا بودن میزان اعتماد به نتایج نرم افزار از جمله مزایای این اپلیکیشن می باشد.