کاشت حلزون

طنین پرداز پاسارگاد

کاشت حلزون

كاشت حلزونی برای افراد ناشنوايی صورت ميی گيرد كه از دو گوش ناشنوا هستند و از وسايلي مانند سمعك، نمی توانند استفاده كنند. اين افراد به دو دسته تقسيم می شوند؛ دسته اول شامل افرادی می شود كه دچار ناشنوايی مادرزادی هستند. افرادي كه به طور مادرزادی ناشنوا به دنيا می آيند نمی توانند صحبت كردن را بياموزند در نتيجه كر و لال می شوند. در اين شرايط تنها راه درمان اين بيماران، كاشت حلزون شنوایی است. گروه دومی كه عمل كاشت حلزون شنوايی براي آنان صورت می گيرد، افرادی هستند كه توانايی صحبت كردن دارند اما به دلايلي مانند ابتلا به عفونت‌ها، تصادفات، بيماری های ارثی زمينه‌ای دچار ناشنوايی می شوند. ميزان گفتار اين افراد به تدريج كاهش پيدا می كند و آنان در درازمدت توانايی تكلم را از دست می دهند. افراد دچار ناشنوايی مادرزادی حداكثر تا پنج سالگی مي‌توانند تحت عمل جراحی كاشت حلزون شنوايی قرار گيرند، اگرچه اين عمل تا ده سالگی نيز انجام می شود ولی نتيجه لازم را ندارد چون افرادی كه پس از پنج سالگی تحت اين عمل جراحي قرار می گيرند فقط می توانند صداها را بشنوند و قادر به تشخيص آن‌ها نيستند. بدليل پيچيدگی عمل كاشت و نيز هزينه بالای آن، افراد ناشنوای كامل در اولويت قرار دارند از گذشته، خرید سیستمهای کامل خارجی و انجام عمل جراحی کاشت این سیستمها در کشور رایج بوده است. مشکل بزرگ این سیستمها هزیه بالای نمونه های خارجی است که آن را نیازمند یارانه های دولتی می نماید و محدودیت منابع باعث محدود شدن تعداد عملهای جراحی در سال می گردد. با توجه به توان قابل ملاحظه تیم جراحی در اجرای عمل کاشت، بدیهی است کاهش هزینه سیستم کاشت حلزونی به ارائه خدمت به افراد بیشتری منجر می شود. یک سیستم کاشت حلزونی از بخشهای زیر تشکیل شده است:        -1ميكروفون و گيرنده سيگنال صوتی: اين بخش در پشت لاله گوش نصب مي‌شود و دارای يك ميكروفون بسيار حساس است.

 -2پردازشگر گفتار : Speech Processor وظيفه پردازش سيگنال صوتی دريافتی از گيرنده را بر عهده دارد تا با استخراج مشخصات زمانی و فركانسی از سيگنال دريافتی و چگونگی تحريك هريك از الكترودها را بر اساس اصوات دريافتی تعيين كند.

3-رابط مجموعه پشت گوشی با پردازشگر گفتار: اين مجموعه سيم وظيفه انتقال سيگنال صوتی به پردازشگر و همچنين بازگشت سيگنال خروجي پردازشگر گفتار برای ارسال به فرستنده  RF پشت گوشی را بر عهده دارد. سيگنال خروجی پردازشگر گفتار بصورت سريال با ساختار اطلاعاتی خاص ارسال می گردد.

4-مدولاتور – فرستنده RF : در اين بخش اطلاعات دريافتی از پردازشگر گفتار برای ارسال از طريق لينك RF  به مجموعه داخل سر بيمار مدوله می شود و ارتباط فرکانس رادیویی با بهره گیری از کوپلاژ مناسب برقرار می گردد.

5-گيرنده – تحريك كننده: اين بخش كه در داخل سر نصب می شود وظيفه دريافت RF و دمدولاسيون و ديكدينگ آنها را برعهده دارد تا براساس اطلاعات دريافتی و پالسهای تحريك هر يك از الكترودها را مشخص كند.