گریه نوزاد

افت شنوایی به معنی کاهش توانایی درک صداها است و در حقیقت جزء ناتوانی‌هایی محسوب می‌شود که هرگز به چشم دیده نمی‌شود ولی به عنوان معلولیتی شدید به حساب می‌آید. شیوع کم‌شنوایی تقریباً 28 برابر شیوع فنیل کتنوری، 8 برابر هایپوتیرئیدیسم، 5 برابر سیستیک فیبروزیس، و 20 برابر هموگلوبنیوپاتی می‌باشد، از این رو، این مشکل به عنوان شایع‌ترین نقص‌های مادرزادی در نوزادان محسوب می‌شود.

طنین پرداز پاسارگاد

كودكان دارای افت شنوايی كه زودتر از سن شش ماهگی شناسايی شده‌اند، دارای گسترش لغات بسيار بهتری نسبت به كودكانی هستند كه تشخيص افت شنوايی بعد از سن شش ماهگی داشته‌اند. اگر نوزاد يا کودک مبتلا به کم شنوايی باشد و برای تشخيص، درمان و توان‌بخشی آن دير اقدام شود، پس از گذشت زمان کمی به عوارض ناشی از کم شنوايی نيز مبتلا می­‌شود. غربالگری شنوايی فرايندی لازم، مقرون به صرفه و جهانی است كه جهت كشف زودهنگام كم‌شنوايی نوزادان درتمام دنيا در بدو تولد برای تمامی نوزادان متولد شده انجام می‌شود كه در اين روند، نوزادان پس از انجام تست‌های شنوايی به دو گروه ” ارجاع” و” قبول” طبقه‌بندی می‌شوند.

کودک پیش از این که بتواند از طریق زبان و گفتار ارتباط برقرار کند، از طریق صداسازی ارتباط برقرار می‌سازد. گریه یکی از راه‌های برقراری ارتباط کودک با اطرافیان می‌باشد. به همین منظور و در این زمینه با استفاده از دانش پردازش سیگنال و اخذ سیگنال گریه نوزاد/ شیرخوار پس ازمشخص کردن جنبه‌های مختلف صداسازی گریه نوزادان و شیرخواران، بسته نرم‌افزاری برای تمایز موارد طبیعی و دارای نارسایی شنوایی ارائه خواهد شد که در غربالگری شنوایی نوزادان قابل استفاده خواهد بود.