طنین پرداز پاسارگاد

Stimulation Interface Box

(سیستم واسط شبیه‌ساز استراتژی پردازش_تحریک در کاشت حلزون شنوایی)

طنین پرداز پاسارگاد

Stimulation Interface Box

(سیستم واسط شبیه‌ساز استراتژی پردازش_تحریک در کاشت حلزون شنوایی)

شنوايی يكی از مهمترين حواس بشری است و بخش مهمی از ارتباط فرد با محيط اطراف را شكل می‌دهد. به همين دليل بروز مشـكلات در سيستم شنوايی بر زندگی فرد تاثيری جدی و رفع آن اهميت بسزايی خواهد داشت. افت شـنوايی بـه معنـی كـاهش توانـايی درك اصوات است و در حقيقت جزء ناتوانی‌هايی محسوب می‌شود كه هرگز به چشم ديده نمی‌شود ولی به عنوان معلـوليتی شـديد بـه حسـاب می‌آيـد.

همانطور که گفته شد کاشت حلزون (CI) یکی از موفق‌ترین پروتزهایی است که تا کنون ساخته شده و هدف آن بازسازی شنوایی با انتقال اطلاعات صوتی به مغز افراد مبتلا به نارسایی شنوایی شدید با تحریک الکتریکی رشته‌های عصبی شنوایی است. شنوایی الکتریکی مصنوعی ارائه شده توسط حلزون‌های شنوایی فعلی برای ارتباطات گفتاری مفید بوده، اما هنوز در مقایسه با شنوایی معمولی (NH) رضایت بخش نیست، به خصوص در جنبه تشخیص گفتار در نویز الگوریتم‌های جدید پردازش سیگنال‌های صوتی در حال پیشرفت هستند، تا در نهایت منجر به شنیدن بهتر بیمار و نزدیک‌تر شدن سیستم کاشت حلزون شنوایی به نمونه طبیعی آن شود. لذا سنجش پیوسته الگوریتم های پردازش گفتار در ارتقا سیستم بسیار مفید بوده و دستگاه ُStimulation Interface Box با نام مخفف SIB قادر است با ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف سیستم کاشت حلزون، الگوریتم های پردازشی پیشرفته و در حال تکامل را بدون نیاز به هزینه‌های گزاف بررسی نماید. قابلیت تنظیم مشخصات تحریک و دریافت و ارسال فایل داده پردازش شده و بررسی صحت ارسال داده از مزایای این سیستم است.

كاشت حلزونی برای افراد ناشنوايی صورت می‌گيرد كه از دو گوش ناشنوا هستند و از وسايلی مانند سمعك، نمی‌توانند استفاده كنند. اين افراد به دو دسته تقسيم می‌شوند؛ دسته اول شامل افرادی می‌شود كه دچار ناشنوايی مادرزادی هستند. افرادی كه به طور مادرزادی ناشنوا به دنيا می‌آيند نمی‌توانند صحبت كردن را بياموزند در نتيجه كر و لال می‌شوند. در اين شرايط تنها راه درمان اين بيماران، كاشت حلزون شنوايی است. گروه دومی كه عمل كاشت حلزون شنوايی برای آنان صورت می‌گيرد، افرادی هستند كه توانايی صحبت كردن دارند اما به دلايلی مانند ابتلا به عفونت‌ها، تصادفات، بيماری‌های ارثی زمينه‌ای، دچار ناشنوايی می‌شوند. ميزان گفتار اين افراد به تدريج كاهش پيدا می‌كند و آنان در دراز مدت توانايی تكلم را از دست می‌دهند. افراد دچار ناشنوايی مادرزادی حداكثر تا پنج سالگی می‌توانند تحت عمل جراحی كاشت حلزون شنوايی قرار گيرند.
حوزه‌ی شنوایی به دلیل اهمیت بالایی که دارد یکی از حوزه‌های فعال و پیوسته در حال پیشرفت، در دنیاست. به همین دلیل سالانه در دنیا مقالات زیادی در این حوزه ثبت می‌شود. از این جهت بهبود سیستم‌های موجود یکی از مواردی است که جهت پیشرفت در این حوزه مورد توجه تمام متخصصان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. به طور پیوسته الگوریتم‌های جدید پردازش سیگنال‌های صوتی در حال پیشرفت هستند تا در نهایت منجر به شنیدن بهتر بیمار و نزدیک‌تر شدن سیستم کاشت حلزون شنوایی به نمونه طبیعی آن شود. برای میل به این هدف ضروری است تا بتوانیم پیوسته با آزمایش الگوریتم‌های پردازشی جدید، سیستم مرتبط را ارتقا ببخشیم. به همین دلیل سخت‌افزاری مبتنی بر پردازنده ARM ساخته شد تا با ارتباط بین سیستم فرستنده رادیویی [1]و کامپیوتر بتوان الگوریتم‌های جدید را مورد آزمایش قرار داد. بخش RF یک سخت‌افزار بین پردازنده سیگنال و بخش داخلی سر است که وظیفه دریافت اطلاعات از پردازنده و ارسال آن به داخلی سر  را از طریق امواج رادیویی بر عهده دارد.

شنوايی يكی از مهمترين حواس بشری است و بخش مهمی از ارتباط فرد با محيط اطراف را شكل می‌دهد. به همين دليل بروز مشـكلات در سيستم شنوايی بر زندگی فرد تاثيری جدی و رفع آن اهميت بسزايی خواهد داشت. افت شـنوايی بـه معنـی كـاهش توانـايی درك اصوات است و در حقيقت جزء ناتوانی‌هايی محسوب می‌شود كه هرگز به چشم ديده نمی‌شود ولی به عنوان معلـوليتی شـديد بـه حسـاب می‌آيـد.

همانطور که گفته شد کاشت حلزون (CI) یکی از موفق‌ترین پروتزهایی است که تا کنون ساخته شده و هدف آن بازسازی شنوایی با انتقال اطلاعات صوتی به مغز افراد مبتلا به نارسایی شنوایی شدید با تحریک الکتریکی رشته‌های عصبی شنوایی است. شنوایی الکتریکی مصنوعی ارائه شده توسط حلزون‌های شنوایی فعلی برای ارتباطات گفتاری مفید بوده، اما هنوز در مقایسه با شنوایی معمولی (NH) رضایت بخش نیست، به خصوص در جنبه تشخیص گفتار در نویز الگوریتم‌های جدید پردازش سیگنال‌های صوتی در حال پیشرفت هستند، تا در نهایت منجر به شنیدن بهتر بیمار و نزدیک‌تر شدن سیستم کاشت حلزون شنوایی به نمونه طبیعی آن شود. لذا سنجش پیوسته الگوریتم های پردازش گفتار در ارتقا سیستم بسیار مفید بوده و دستگاه ُStimulation Interface Box با نام مخفف SIB قادر است با ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف سیستم کاشت حلزون، الگوریتم های پردازشی پیشرفته و در حال تکامل را بدون نیاز به هزینه‌های گزاف بررسی نماید. قابلیت تنظیم مشخصات تحریک و دریافت و ارسال فایل داده پردازش شده و بررسی صحت ارسال داده از مزایای این سیستم است.

كاشت حلزونی برای افراد ناشنوايی صورت می‌گيرد كه از دو گوش ناشنوا هستند و از وسايلی مانند سمعك، نمی‌توانند استفاده كنند. اين افراد به دو دسته تقسيم می‌شوند؛ دسته اول شامل افرادی می‌شود كه دچار ناشنوايی مادرزادی هستند. افرادی كه به طور مادرزادی ناشنوا به دنيا می‌آيند نمی‌توانند صحبت كردن را بياموزند در نتيجه كر و لال می‌شوند. در اين شرايط تنها راه درمان اين بيماران، كاشت حلزون شنوايی است. گروه دومی كه عمل كاشت حلزون شنوايی برای آنان صورت می‌گيرد، افرادی هستند كه توانايی صحبت كردن دارند اما به دلايلی مانند ابتلا به عفونت‌ها، تصادفات، بيماری‌های ارثی زمينه‌ای، دچار ناشنوايی می‌شوند. ميزان گفتار اين افراد به تدريج كاهش پيدا می‌كند و آنان در دراز مدت توانايی تكلم را از دست می‌دهند. افراد دچار ناشنوايی مادرزادی حداكثر تا پنج سالگی می‌توانند تحت عمل جراحی كاشت حلزون شنوايی قرار گيرند.
حوزه‌ی شنوایی به دلیل اهمیت بالایی که دارد یکی از حوزه‌های فعال و پیوسته در حال پیشرفت، در دنیاست. به همین دلیل سالانه در دنیا مقالات زیادی در این حوزه ثبت می‌شود. از این جهت بهبود سیستم‌های موجود یکی از مواردی است که جهت پیشرفت در این حوزه مورد توجه تمام متخصصان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. به طور پیوسته الگوریتم‌های جدید پردازش سیگنال‌های صوتی در حال پیشرفت هستند تا در نهایت منجر به شنیدن بهتر بیمار و نزدیک‌تر شدن سیستم کاشت حلزون شنوایی به نمونه طبیعی آن شود. برای میل به این هدف ضروری است تا بتوانیم پیوسته با آزمایش الگوریتم‌های پردازشی جدید، سیستم مرتبط را ارتقا ببخشیم. به همین دلیل سخت‌افزاری مبتنی بر پردازنده ARM ساخته شد تا با ارتباط بین سیستم فرستنده رادیویی [1]و کامپیوتر بتوان الگوریتم‌های جدید را مورد آزمایش قرار داد. بخش RF یک سخت‌افزار بین پردازنده سیگنال و بخش داخلی سر است که وظیفه دریافت اطلاعات از پردازنده و ارسال آن به داخلی سر  را از طریق امواج رادیویی بر عهده دارد.

قابلیت‌ها:

 • ارسال و دریافت اطلاعات از کامپیوتر به سخت افزار SIB و سپس بخش RF و بالعکس، از طریق درگاه USB. 
 • بررسی صحت داده های ارسالی و دریافتی. 
 • ارتباط سخت افزار با واحد RF و ارسال اطلاعات به این واحد جهت تحریک ایمپلنت
 • قابلیت تنظیم مشخصاتی مانند Coarse Amp، Pluse Duration ،Pluse Gap. 
 • قابلیت دریافت فایل داده خروجی نرم افزار Matlab و ارسال اطلاعات آن به بخش داخلی سر.
 • سازگاری با Combi40.

سازگار با:

طنین پرداز پاسارگاد

قابلیت‌ها:

 • ارسال و دریافت اطلاعات از کامپیوتر به سخت افزار SIB و سپس بخش RF و بالعکس، از طریق درگاه USB. 
 • بررسی صحت داده های ارسالی و دریافتی. 
 • ارتباط سخت افزار با واحد RF و ارسال اطلاعات به این واحد جهت تحریک ایمپلنت
 • قابلیت تنظیم مشخصاتی مانند Coarse Amp، Pluse Duration ،Pluse Gap. 
 • قابلیت دریافت فایل داده خروجی نرم افزار Matlab و ارسال اطلاعات آن به بخش داخلی سر.
 • سازگاری با Combi40.

سازگار با:

طنین پرداز پاسارگاد

رابط کاربری تحت ویندوز:

رابط کاربری تحت ویندوز:

طنین پرداز پاسارگاد
طنین پرداز پاسارگاد
طنین پرداز پاسارگاد
طنین پرداز پاسارگاد