تشخیص شنوایی

طنین پرداز پاسارگاد

تشخیص شنوائی

افت شنوایی به معنی کاهش توانایی درک صداها است، و در حقیقت جزء ناتوانی هایی محسوب می شود که هرگز به چشم دیده نمی شود ولی به عنوان معلولیتی شدید به حساب می آید. شیوع کم شنوایی تقریباً 28 برابر شیوع فنیل کتنوری، 8 برابر هایپوتیرئیدیسم، 5 برابر سیستیک فیبروزیس، و 20 برابر هموگلوبنیوپاتی می‌باشد. از این رو، این مشکل به عنوان شایع‌ترین نقص های مادرزادی در نوزادان محسوب می‌شود.

كودكان داراي افت شنوايی كه زودتر از سن شش ماهگی شناسايی شده اند، دارای گسترش لغات بسيار بهتری نسبت به كودكانی هستند كه تشخيص افت شنوايی بعد از سن شش ماهگی داشته اند.اگر نوزاد يا کودک مبتلا به کم شنوايی باشد و برای تشخيص، درمان و توانبخشی آن دير اقدام شود، پس از گذشت زمان کمی به عوارض ناشی از کم شنوايی نيز مبتلا می شود. غربالگری شنوايی فرايندی لازم ، مقرون به صرفه و جهانی است كه جهت كشف و تشخیص زود هنگام كم شنوايی نوزادان درتمام دنيا در بدو تولد برای تمامی نوزادان متولد شده انجام می شود كه دراين روند، نوزادان پس از انجام تستهای شنوايی به دو گروه ” ارجاع” و” قبول” طبقه بندی می شوند.

در کشف کم شنوایی نوزادان معیارهای فیزیولوژیک و الكتروفيزيولوژيك استفاده مي شود كه تست گسیل های اتواکوستیک يا  و تست پاسخ های شنیداری ساقه مغز از آن جمله هستند. هر دو فناوری ، در غربالگری شنوایی نوزادان كاربردی، موفق و با حساسيت بالا هستند. این تستها علیرغم کارامدی، هزینه بر و نیازمند فرد متخصص هستند. علاوه بر این در ايران حداقل به 175 دستگاه شنوايی سنجی در كشور نياز است تا بتوان پوشش 50 درصدی غربالگری ناشنوايی را در كشور داشت در حاليكه تعداد به مراتب کمتری  از این دستگاه در كشور وجود دارد.

از آنجا که در غربالگری هدف تشخیص نهایی بیماری نیست و انتساب یکی از دو گزینه “قبول” و ارجاع می­باشد، یافتن راهکارهای جایگزین کم هزینه تر، مطلوب تلقی خواهد شد.

کودک پیش از این که بتواند از طریق زبان و گفتار ارتباط بر قرار کند، از طریق صدا سازی ارتباط برقرار می سازد. گریه یکی از راههای برقراری ارتباط کودک با اطرافیان می باشد. اين اولين تجربه ايجاد صدا  است كه توسط تحركات حنجره ای و دهانی بعلاوه توانايی شنيدن، يك فيدبك شنوايی ايجاد می شود كه خيلی سريع  برای  توليد واج ها بكار می رود.

 دراین پژوهش با استفاده از دانش پردازش سیگنال و اخذ سیگنال گریه نوزاد/ شیرخوار پس از مشخص کردن جنبه های مختلف صداسازی گریه نوزادان و شیرخواران، بسته نرم افزاری برای تمایز موارد طبیعی و دارای نارسایی شنوایی ارائه شده است که در غربالگری شنوایی نوزادان قابل استفاده خواهد بود.