طنین پرداز پاسارگاد

Auditory Electrical Stimulator (AES)

در بسياري از موارد براي کاربردهای تشخیصی و درمانی مانند درمان آپنه خواب، بررسی و توانبخشی سیستم‌های عصبی عضلانی، ایجاد برش و انعقاد در جراحی، ارزیابی و توانبخشی در حوزه اعصاب و روان و روانشناسی تحريک‌های الکتریکي استفاده مي­شود. این تحریک‌ها در سیستم شنوایی نیز در حوزه تشخیص، مدیریت و تسکین و توانبخشی کارایی دارند.

طنین پرداز پاسارگاد

پلتفرم Auditory Electrical Stimulator با نام مخفف AES یک سیستم برنامه‌پذیر است که اطلاعات شکل موج‌های تحریک مانند دامنه، فرکانس (گستره فرکانسی بالا (0.01-20 کیلوهرتز) و نویزهای فرکانس بالا و فرکانس پایین گالوانیک نویزها در بازه فرکانسی گسترده) و پارامترهای زمانی مختلف از رابط کاربری نصب شده روی سیستم عامل را دریافت می‌کند و سیستم سخت افزاری را قادر می‌سازد با استفاده از اطلاعات ذخیره شده شکل‌ موج‌های تحریک را ایجاد کند. این سیستم دارای دو کانال ایزوله است که می‌تواند دو شکل موج متفاوت را اعمال کند و قابلیت استفاده بصورت پرتابل و پشتیبانی از اطلاعات بیماران و پایش مدوام پارامترهای تحریک را دارد.

  • آزمون تحریک TPST (Transtympanic Promontory Stimulation Test) 
  • حوزه پردازش شنوایی و درک گفتار
  • تلفیق با سایر روش‌های مدیریت و مداخله در وزوز شنوایی Tinnitus
  • مطالعه ارزیابی و توان‌بخشی حوزه تعادل
  • حوزه پدیده‌های بیوالکترونیک و نوروماجولیشن

Auditory Electrical Stimulator (AES)

در بسياري از موارد براي کاربردهای تشخیصی و درمانی مانند درمان آپنه خواب، بررسی و توانبخشی سیستم‌های عصبی عضلانی، ایجاد برش و انعقاد در جراحی، ارزیابی و توانبخشی در حوزه اعصاب و روان و روانشناسی تحريک‌های الکتریکي استفاده مي­شود. این تحریک‌ها در سیستم شنوایی نیز در حوزه تشخیص، مدیریت و تسکین و توانبخشی کارایی دارند.

پلتفرم Auditory Electrical Stimulator با نام مخفف AES یک سیستم برنامه‌پذیر است که اطلاعات شکل موج‌های تحریک مانند دامنه، فرکانس (گستره فرکانسی بالا (0.01-20 کیلوهرتز) و نویزهای فرکانس بالا و فرکانس پایین گالوانیک نویزها در بازه فرکانسی گسترده) و پارامترهای زمانی مختلف از رابط کاربری نصب شده روی سیستم عامل را دریافت می‌کند و سیستم سخت افزاری را قادر می‌سازد با استفاده از اطلاعات ذخیره شده شکل‌ موج‌های تحریک را ایجاد کند. این سیستم دارای دو کانال ایزوله است که می‌تواند دو شکل موج متفاوت را اعمال کند و قابلیت استفاده بصورت پرتابل و پشتیبانی از اطلاعات بیماران و پایش مدوام پارامترهای تحریک را دارد.

  • آزمون تحریک TPST (Transtympanic Promontory Stimulation Test) 
  • حوزه پردازش شنوایی و درک گفتار
  • تلفیق با سایر روش‌های مدیریت و مداخله در وزوز شنوایی Tinnitus
  • مطالعه ارزیابی و توان‌بخشی حوزه تعادل
  • حوزه پدیده‌های بیوالکترونیک و نوروماجولیشن