زمینه های فعالیت

شرکت طنین پرداز پاسارگاد علاوه بر تولید محصولات خود که به مرحله تجاری سازی رسیده است با کمک مدیران و کارشناسان حاذق و نامی خدمات دیگری نیز ارائه می کند.