ETT

ETT

آزمون تحریک الکتریکی promontory سطحی پرده صماخ، ابزاری مفید در تخمین موثر بودن جراحی کاشت حلزون می‎‌باشد. این آزمون برای بیماران با عملکرد ضعیف عصب شنوایی و افرادی که به مدت طولانی ناشنوایی داشته‌اند مفید است و قادر است روشی برای یافتن همبستگی بین محدوده دینامیکی عصب شنوایی با محدوده الکتریکی ایمپلنت حلزون و درک صوتی ارائه دهد. در پژوهش حاضر دستگاه تحریک الکتریکی‌ طراحی شده است که می‌تواند تحریکاتی با ویژگی‌های مشخص تولید نماید.

طنین پرداز پاسارگاد

دستگاه مذکور دارای دو بخش سخت افزار و نرم افزار است. واسط کاربری نرم­افزاری است که روی رایانه نصب شده و فضایی را در پیش روی کاربر قرار می­دهد که کاربر به کمک آن می­تواند بسیاری از عملیات را برای ایجاد و هدایت یک تحریک الکتریکی موفق به آسانی با استفاده از منوهای نرم­افزاری انجام دهد. داده­ها از طریق پورت سریال و شبکه به سخت افزار منتقل شده و در نهایت تحریک از طریق یک الکترود فعال که داخل مجرای شنوایی قرار گرفته و یک الکترود غیر فعال که می‌تواند بر روی ماستوئید یا پیشانی قرار گیرد، صورت می‌پذیرد.

برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه طراحی شده، تستهای الکتریکی در شرایط مختلف انجام شده است. نتایج این تستها نشان می‌دهد که جریان تولید شده در یک مقاومت بار ثابت با ولتاژ ورودی خطی است و همچنین مستقل از مقاومت بار متغیر است.